ย้อนกลับ <<

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
รายการ
OPEN
ผู้ส่ง
วันที่ส่งขึ้น Web
MOIT10.1.1-10.1.2บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:40
MOIT10.2แบบรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนรอบ6ด..pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:40
MOIT10.3ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียน6เดือนแรก.pdf
สสอ.บางสะพาน
27 มี.ค. 2567, 15:41