รพสต.ดอนจวง

บุคลากร รพสต.ดอนจวง
1.นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพสต.) 2.นักวิชาการสาธารณสุข 3.พยาบาลวิชาชีพ 4.นักวิชาการสาธารณสุข
.
5..เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6.พนักงานธุรการ 7.พนักงานธุรการ 8.เจ้าหน้าที่แผนไทย
.
9.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ดอนจวง

สุขภาพดี มีไข่แจก ในงานมหกรรมสร้างสุขภาพของ ต.ปากแพรก

เต้นแอโรบิคร่วมกัน ได้ อ ออกกำลังกาย

มหกรรมสร้างสุขภาพตำบลปากแพรก เสร็จกิจกรรม ทานอาหารปิ่นโตเพื่อสุขภาพ ทำกันมาเอง งดหวานมันเค็ม ประหยัด ได้ประโยชน์ อ อาหาร

ทอดผ้้าป่าขยะ ของกองทุนขยะเพื่อเยาวชนตำบลปากแพรก+ม1,2 ทรายทอง อ อนามัยสิ่งแวดล้อม

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับจังหวัด


หมู่บ้านไร้พุงต้นแบบของ รพ.สต.

อบต.+รพ.สต.+ร.ร.บางสะพานน้อยวิ

อสม.ดีเด่นสาขาส่งเสริมสุขภาพระ

อบต.ปากแพรก+ร.ร.ทุกโรง+อสม.+สถ