ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รายการ
ผู้แจ้ง
วาระประชุม มค.60 เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
ข้อมูลจัดสรรเงิน เมนูแบบฟอร์ม (ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง) สสอ.บางสะพานน้อย
กรอบขอซื้อ จ้าง เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
วิเคราะห์เงินล่าสุด เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
การมอบอำนาจ ผวจ.เมนู หนังสือราชการ สสอ.บางสะพานน้อย
วาระประชุม พย.60 เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
ตัวอย่างจัดซื้อน้ำมัน เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
ตัวอย่างหนังสือก่อหนี้ผูกพัน เมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
งบลงทุน เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
แบบสรุปคะแนน รพ.สต. ติดดาวในบอร์ดข้อความ สสอ.บางสะพานน้อย
แบบฟอร์มรายงานน้ำท่วม สสอ.บางสะพานน้อย
ตัวอย่างใบลาพักผ่อนข้าราชการและลูกจ้างเมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
ตัวอย่างลากิจฯ-ข้าราชการและลูกจ้าง ในเมนู แบบฟอร์ม ขอความร่วมมือใช้ฯครับ สสอ.บางสะพานน้อย
คู่มือ PCC (Primary care cluser) ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
แบบใบลากิจ เมนู แบบฟอร์ม ขอให้ทุกแห่งใช้แทนของเดิมครับ สสอ.บางสะพานน้อย


บอร์ด ข้อความต่างๆ
หัวข้อ
ผู้ส่งข้อความ
เนื้อเรื่อง
ดาวน์โหลด
วันที่ส่ง
สรุปวาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3/25
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3/2561 .สรุปประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่3_2561.d
2018/01/10
สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561
สสอ.บางสะพานน้อย รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือน พย. 60.docx
2017/12/06
สรุปวาระประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1/256
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือน ตค. 60.docx
2017/11/14
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่12
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่12 .สรุปรายงานการประชุมเดือน กย. 60.docx
2017/10/04
รพ.สต.ช้างแรก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิช
รพสต.ช้างแรก ประกาศรับนักวิชาการทันตสาธารณสุข.doc
2017/09/07
สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11 .สรุปรายงานการประชุมเดือน กค. 60.docx
2017/08/30
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 10
สสอ.บางสะพานน้อย .สรุปรายงานการประชุมเดือน กค. 60.docx
2017/08/15
แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว
สสอ.บางสะพานน้อย แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว .แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว v.final.xlsx
2017/02/22
ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย ใบขอรับเงินตอบแทน ฉ.11.xlsx
2017/02/03
สรุปวาระประชุม ครั้งที่4
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 .สรุปรายงานการประชุมเดือน มค. 59.docx
2017/02/02
แบบรายงานหมอครอบครัว
สสอ.บางสะพานน้อย ส่งภายในวันพฤหัสที่ 26 มค.นะ .แบบรายงานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ
2017/01/25
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
สสอ.บางสะพานน้อย .สรุปรายงานการประชุมเดือน ธค. 59.docx
2016/12/27
สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2560
สสอ.บางสะพานน้อย .ระเบียบวาระประชุมเดือน พย 59.docx
2016/11/25
สรุปวาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559
สสอ.บางสะพานน้อย วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรพ.สต.บางเจริญ .สรุประเบียบวาระประชุมเดือน ตค. 59.docx
2016/11/04
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อยล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ย.-ต.ค. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/10/26
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ส.ค.-ก.ย. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/09/24
person ต้องปรับปรุง
สสอ.บางสะพานน้อย person ซ้ำกันทั้งจังหวัด ต้องปรับปรุง person ต้องปรับปรุง.xlsx
2015/08/21
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ค. - ส.ค.58 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/08/06
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 25/6/58ถึง7/7/58ค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/07/08
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 11,22มิถุนายน 2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/24
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย 15มิ.ย.2558
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย อนามัยทรายทอง 1 รายค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/15
ทะเบียนฝ่ากครรภ์รพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ตั้งแต่ต.ค.57ถึงปัจจุบัน ทะเบียน ANC ปีงบ 58.(3).xls
2015/06/12
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย วันที่12มิ.ย.2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/12
ประเมินลูกจ้าง
สสอ.บางสะพานน้อย โปรแกรมประเมินลูกจ้าง .ประเมินลูกจ้าง.accdb
2015/04/08