ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รายการ
ผู้แจ้ง
หนังสือตัวอย่างขอความเห็นชอบ และตัวอย่างขออนุมัติ เมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
สรุปการบันทึกข้อมูล(ณ วันที่ 14 มิย)10โรค เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
วางไฟล์ รพ.สต.ติดดาวประเมินตนเองรอบที่ 1 สสอ.บางสะพานน้อย
แบบสรุปคะแนน รพ.สต. ติดดาวในบอร์ดข้อความ สสอ.บางสะพานน้อย
คู่มือ PCC (Primary care cluser) ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย


บอร์ด ข้อความต่างๆ
หัวข้อ
ผู้ส่งข้อความ
เนื้อเรื่อง
ดาวน์โหลด
วันที่ส่ง
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 12
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 12 .สรุปรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่12_2
2018/10/02
สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 11 .สรุปรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่11_2
2018/09/06
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 10
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 10 .สรุปรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่10_2
2018/09/06
สรุปรายงานการระชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 9 .สรุปรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่9_2
2018/06/29
ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561
สสอ.บางสะพานน้อย ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561 .ฟอร์มผู้พิการทะเบียนรายชื่อ 2561.xlsx
2018/06/29
สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 8/2
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่8_25
2018/06/04
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่7
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่7/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่7_256
2018/04/27
สรุปวาระประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/25
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่6_256
2018/04/03
ผลการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว รอบ 1
สสอ.บางสะพานน้อย ผลการประเมินตนเองรอบ 1 .รพ.สต.ติดดาว ประเมินตนเอง ครั้งที่1.xls
2018/03/14
แผนปฏิบัติการสอ.2561
สสอ.บางสะพานน้อย แผนปฏิบัติการสอ.2561 แผนปฏิบัติการสอ.2561.xls
2018/03/14
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้ง
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่5/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่4
2018/02/28
รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอ
สสอ.บางสะพานน้อย คัดกรองไตที่ยังไม่ผ่าน.xlsx
2018/02/15
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่4
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่4/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่4_256
2018/02/01
สรุปวาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3/25
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3/2561 .สรุปประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่3_2561.d
2018/01/10
สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561
สสอ.บางสะพานน้อย รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือน พย. 60.docx
2017/12/06
สรุปวาระประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1/256
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1/2561 .สรุปรายงานการประชุมเดือน ตค. 60.docx
2017/11/14
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่12
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่12 .สรุปรายงานการประชุมเดือน กย. 60.docx
2017/10/04
รพ.สต.ช้างแรก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิช
รพสต.ช้างแรก ประกาศรับนักวิชาการทันตสาธารณสุข.doc
2017/09/07
สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 11 .สรุปรายงานการประชุมเดือน กค. 60.docx
2017/08/30
สรุปวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 10
สสอ.บางสะพานน้อย .สรุปรายงานการประชุมเดือน กค. 60.docx
2017/08/15
ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย ใบขอรับเงินตอบแทน ฉ.11.xlsx
2017/02/03
สรุปวาระประชุม ครั้งที่4
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 .สรุปรายงานการประชุมเดือน มค. 59.docx
2017/02/02
สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
สสอ.บางสะพานน้อย .สรุปรายงานการประชุมเดือน ธค. 59.docx
2016/12/27
สรุปวาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2560
สสอ.บางสะพานน้อย .ระเบียบวาระประชุมเดือน พย 59.docx
2016/11/25
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อยล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ย.-ต.ค. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/10/26
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ส.ค.-ก.ย. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/09/24
person ต้องปรับปรุง
สสอ.บางสะพานน้อย person ซ้ำกันทั้งจังหวัด ต้องปรับปรุง person ต้องปรับปรุง.xlsx
2015/08/21
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ค. - ส.ค.58 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/08/06
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 25/6/58ถึง7/7/58ค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/07/08
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 11,22มิถุนายน 2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/24
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย 15มิ.ย.2558
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย อนามัยทรายทอง 1 รายค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/15
ทะเบียนฝ่ากครรภ์รพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ตั้งแต่ต.ค.57ถึงปัจจุบัน ทะเบียน ANC ปีงบ 58.(3).xls
2015/06/12
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย วันที่12มิ.ย.2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/12
ประเมินลูกจ้าง
สสอ.บางสะพานน้อย โปรแกรมประเมินลูกจ้าง .ประเมินลูกจ้าง.accdb
2015/04/08