Web Link


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รายการ
ผู้แจ้ง
ตัวอย่างหนังสือเดินทางไปราชการ เมนู UP หนังสือราชการ สสอ.บางสะพานน้อย
แจ้งผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
หนังสือตัวอย่างขอความเห็นชอบ และตัวอย่างขออนุมัติ เมนู แบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
สรุปการบันทึกข้อมูล(ณ วันที่ 14 มิย)10โรค เมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย
วางไฟล์ รพ.สต.ติดดาวประเมินตนเองรอบที่ 1 สสอ.บางสะพานน้อย
แบบสรุปคะแนน รพ.สต. ติดดาวในบอร์ดข้อความ สสอ.บางสะพานน้อย
คู่มือ PCC (Primary care cluser) ในเมนูแบบฟอร์ม สสอ.บางสะพานน้อย


บอร์ด ข้อความต่างๆ
หัวข้อ
ผู้ส่งข้อความ
เนื้อเรื่อง
ดาวน์โหลด
วันที่ส่ง
สรุปประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่ 9/62
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่ 9/62 .สรุปประชุมเดือนมิถุนายน2562 ครั้งที่ 9_2562.docx
2019/07/04
สรุปประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562ครั้งที่ 8/62
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/62 .สรุปประชุมเดือนพฤษาคม 2562 ครั้งที่ 8_2562.docx
2019/06/05
สรุปวาระประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7/25
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปวาระประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7/2562 .สรุปประชุมเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 7_2562.docx
2019/04/30
สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562 .สรุปประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่6_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมมกราคม ครั้งที่ 4/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมมกราคม ครั้งที่ 4/2562 .สรุปประชุมมกราคม 2561ครั้งที่4_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2562 .สรุปประชุมพฤศจิกายน ครั้งที่2_2562.docx
2019/04/01
สรุปประชุมตุลาคม ครั้งที่ 1/2562
สสอ.บางสะพานน้อย สรุปประชุมตุลาคม ครั้งที่ 1/2562 .สรุปรายงานประชุมตุลาคม 2561 ครั้งที่1_2562.docx
2019/04/01
ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561
สสอ.บางสะพานน้อย ฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้พิการ ปี 2561 .ฟอร์มผู้พิการทะเบียนรายชื่อ 2561.xlsx
2018/06/29
ผลการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว รอบ 1
สสอ.บางสะพานน้อย ผลการประเมินตนเองรอบ 1 .รพ.สต.ติดดาว ประเมินตนเอง ครั้งที่1.xls
2018/03/14
แผนปฏิบัติการสอ.2561
สสอ.บางสะพานน้อย แผนปฏิบัติการสอ.2561 แผนปฏิบัติการสอ.2561.xls
2018/03/14
รายชื่อผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอ
สสอ.บางสะพานน้อย คัดกรองไตที่ยังไม่ผ่าน.xlsx
2018/02/15
รพ.สต.ช้างแรก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิช
รพสต.ช้างแรก ประกาศรับนักวิชาการทันตสาธารณสุข.doc
2017/09/07
ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 11
สสอ.บางสะพานน้อย ใบขอรับเงินตอบแทน ฉ.11.xlsx
2017/02/03
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อยล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ย.-ต.ค. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/10/26
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ส.ค.-ก.ย. เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/09/24
person ต้องปรับปรุง
สสอ.บางสะพานน้อย person ซ้ำกันทั้งจังหวัด ต้องปรับปรุง person ต้องปรับปรุง.xlsx
2015/08/21
เยี่มหลังคลอดล่าสุด
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ก.ค. - ส.ค.58 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/08/06
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 25/6/58ถึง7/7/58ค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/07/08
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย 11,22มิถุนายน 2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/24
เยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย 15มิ.ย.2558
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย อนามัยทรายทอง 1 รายค่ะ เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/15
ทะเบียนฝ่ากครรภ์รพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย ตั้งแต่ต.ค.57ถึงปัจจุบัน ทะเบียน ANC ปีงบ 58.(3).xls
2015/06/12
ทะเบียนเยี่ยมหลังคลอดรพ.บางสะพานน้อย
กลุ่มเวชฯ รพ.บางสะพานน้อย วันที่12มิ.ย.2558 เยี่ยมหลังคลอด xls.xls
2015/06/12
ประเมินลูกจ้าง
สสอ.บางสะพานน้อย โปรแกรมประเมินลูกจ้าง .ประเมินลูกจ้าง.accdb
2015/04/08