รพสต.ช้างแรก

บุคลากร รพสต.ช้างแรก
1.นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) 2.นักวิชาการสาธารณสุข 3.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตะ) 4.นักวิชาการสาธารณสุข
.
5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6.พนักงานธุรการ 7.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

อบรม อสม.ฟื้นฟูการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน


ยินดีต้อนรับแพทย์ใหญ่

พรบ.สาสุข สู้ที่รัฐสภา 2 ต.ค.56

ประว้ติศาสตร์ พรบ.วิชาชีพสาสุข 2 ต.ค.56 สำเร็จ

ดูแลCA ระยะสุดท้าย

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง