รพสต.ช้างแรก

บุคลากร รพสต.ช้างแรก
1.นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) 2.นักวิชาการสาธารณสุข 3.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตะ) 4.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
.
4.พนักงานธุรการ 5.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

18 สค.59 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ช้างแรก

อบรม อสม.ฟื้นฟูการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน


ยินดีต้อนรับแพทย์ใหญ่

พรบ.สาสุข สู้ที่รัฐสภา 2 ต.ค.56

ประว้ติศาสตร์ พรบ.วิชาชีพสาสุข 2 ต.ค.56 สำเร็จ

ดูแลCA ระยะสุดท้าย

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง