รพสต.บางสะพาน

บุคลากร รพสต.บางสะพาน
1.นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพสต.) 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.พยาบาลวิชาชีพ 4.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
.
5.นักวิชาการสาธารณสุข 6.พนักงานธุรการ 7.ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 8.พนักงานทั่วไป
.
9.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.บางสะพาน

เจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร

เจ้าหน้าที่เมื่อปี 2560

ประเมินติดดาว รพ.สค.ช้างแรก

เยี่ยมบ้าน

ประชุมหมู่บ้าน

พฤษภาคม 2561

ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ให้สุขศึกษา ลดเค็ม ในวันประชุม อสม.


ทันตแพทย์ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในกลุาม อสม.

สันทนาการ

ท่านนายอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวเปิดงานฯ


ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ


แกว่งแขนลดพุงทีมสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.บางสะพาน