รพสต.บางสะพาน

บุคลากร รพสต.บางสะพาน
1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พยาบาลวิชาชีพ 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.ทันตสาธารณสุข
.
5.นักวิชาการสาธารณสุข 7.พนักงานธุรการ 8.ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 9.พนักงานทั่วไป
.
10.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.บางสะพาน

เจ้าหน้าที่ ปี 2564

หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ตรวจLabใหญ่ ผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบฯ2563

รับโล่ห์ รพ.สต.ต้นแบบ จ.ประจวบฯ จากผู้ตรวจฯ เขต 5

ให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาล

ภูมิทัศน์ด้านหลัง รพ.สต.

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

รณรงค์ Papsmear สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุน อบต.บางสะพานและเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

รับประเมินติดดาว 7/5/2562

ทีมกุยบุรี ทับสะแก

แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ท่านนายแพทย์ สสจ.ปข มาตรวจเยี่ยม 17/12/2561

รพ.สต.บางสะพาน พ.ย.2561

รณรงค์ ไข้เลือดออก

จิตอาสาปลูกป่า ณ เขื่อนหุบตาหวัด

พยาบาล จับจอบ ช่วยกันปลูกมะละกอ

จุดเริ่มต้น Green and Clean

จิตอาสา ช่วยคนสวนทำงาน

เจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร

เจ้าหน้าที่เมื่อปี 2560

ประเมินติดดาว รพ.สค.ช้างแรก

เยี่ยมบ้าน

ประชุมหมู่บ้าน

พฤษภาคม 2561

ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ให้สุขศึกษา ลดเค็ม ในวันประชุม อสม.


ทันตแพทย์ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในกลุาม อสม.

สันทนาการ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ


แกว่งแขนลดพุงทีมสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.บางสะพาน