รพสต.บางสะพาน

บุคลากร รพสต.บางสะพาน
1.นักวิชาการสาธารณสุข 2.นักวิชาการสาธารณสุข 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.พยาบาลวิชาชีพ
.
5.พยาบาลวิชาชีพ 6.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 7.ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 8.เจ้าหน้าที่แผนไทย
.
9.พนักงานธุรการ 10.พนักงานทั่วไป 11.พนักงานทั่วไป


ภาพกิจกรรม รพสต.บางสะพาน

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560

ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

ให้สุขศึกษา ลดเค็ม ในวันประชุม อสม.


ทันตแพทย์ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในกลุาม อสม.

สันทนาการ

ท่านนายอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวเปิดงานฯ


ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ


แกว่งแขนลดพุงทีมสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.บางสะพาน